Max aan de Zenne

Samenvatting

In zijn huidige vorm is het Maximiliaanpark, met een totale oppervlakte van ongeveer 9 hectare, een groene ruimte die een opwaardering verdient om haar aantrekkelijkheid en troeven in een dichtbevolkte wijk te verbeteren.

Deze ruimte, die nauwelijks zichtbaar is vanuit het stadscentrum, verborgen tussen de kleine ring en de hekken van de Maximiliaanboerderij, heeft talrijke inrichtingen (reliëfs, meubilair, beplanting) maar geeft aanleiding tot een gevoel van onbehagen, dat met name te wijten is aan bepaalde vormen van overlast die verband houden met het wegverkeer.

In het noorden staat het park via een voetgangersbrug in verbinding met de woonkern van de Lakense Haard. Momenteel wordt in de tuin van de woonkern een stadslandbouwproject ontwikkeld door de vzw Groot Eiland, die wordt gefinancierd in het kader van de socio-economische acties van het SVC.

Het project dat in het kader van het SVC wordt uitgevoerd, heeft in de eerste plaats als doelstelling om een kwaliteitsvolle ruimte te creëren die mensen samenbrengt. Het is ook de bedoeling om een doorlopend groen netwerk te structureren tussen het stadscentrum en de parken Thurn en Taxis en Beco langs de ene kant en het Gaucheret- en Zennepark langs de andere kant. 

Concreet gaat het om de volledige heraanleg van het Maximiliaanpark, omgedoopt tot Max aan de Zenne-park, het openleggen van de Zenne, de integratie van de Maximiliaanboerderij in het park, de heraanleg van de Bolivarlaan, het Rederskruispunt en de Groene Dreef.

De belangrijkste elementen van het park, zoals de Maximiliaanboerderij en de sokkel van de Lakense Haard en de toegangen daartoe, worden herwerkt met het oog op hun dynamische en harmonieuze integratie.

Wat het openleggen van de Zenne betreft, zal deze kwaliteitsinbreng de rivier en het bijbehorende ecosysteem weer tot leven brengen.

Text

Projectontwerpers : OLM / HBAAT / OUEST / DEDALE

 

Voor meer informatie :

Max sur Zenne

 

Permis d'urbanisme : 

Max sur Zenne

Kalender
Prijsvraag in 2020 - Voorontwerp en start van het inspraakproces in 2021 - Start en einde van de werf in 2023 - 2025

Partner(s)
Operatie onder leiding van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, in partnerschap met de Stad Brussel

Terug