CRU Citroën-Vergote

Het werkingsgebied van het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote bevindt zich rond het kanaal, in een gebied tussen de Stad Brussel en de gemeente Molenbeek. Het omvat de wijken van het Maximiliaanpark en deze rond het Vergote- en het Beco-bekken.

Het programma voorziet met name in een heraanleg van het Maximiliaanpark en zijn boerderij, de aanleg van collectieve infrastructuur en de bouw van woningen. In het kader van Citroën-Vergote worden ook tal van acties en activiteiten georganiseerd voor de Brusselaars en Molenbekenaars, in hun eigen straten en wijken, vlak bij hun deur. Projecten die zich richten op jongeren, opleidingen, cultuur en leefmilieu, om hun de kans te bieden elkaar vaker te ontmoeten en zich te ontplooien in hun eigen wijk. Gemotiveerde verenigingen die dag na dag werken om sociale banden te creëren en antwoorden te bieden op de behoeften van de bewoners.

In totaal wordt 22 miljoen euro geïnvesteerd om concrete acties te ondernemen op het gebied van leefmilieu en de levenskwaliteit van de bewoners. Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote begon in 2018 en loopt tot 2023.

De details van het basisprogramma voor het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote zijn online beschikbaar: https://www.bruxelles.be/cru

Brochure bekijkenSocio-economische projectenBakstenen projecten