Over

De stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn actieplannen voor regionale initiatieven die worden uitgevoerd op het grondgebied van verschillende gemeenten. Deze combineren zogenaamde ‘bakstenen’ projecten, zoals de bouw van woningen en infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte, met activiteiten ter ondersteuning van het sociale en economische leven in het hart van de wijken. Ze hebben als doel de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren: in hun straat, hun wijk en hun stad.

De eerste twee stadsvernieuwingscontracten (SVC) worden momenteel uitgevoerd op het grondgebied van de Stad Brussel en de aangrenzende gemeenten. Het SVC ‘Citroën-Vergote’ richt zich op de wijken langs het kanaal. Het SVC ‘Heyvaert-Poincaré’ werkt rond een gebied tussen de gemeenten Brussel-Stad, Anderlecht en Molenbeek.

Samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetten de Stad Brussel en de partnergemeenten zich in om, in samenwerking met de bewoners, van Brussel een groenere, meer solidaire en veerkrachtige stad te maken!