Boerderij van het Maximiliaanpark

Samenvatting

In zijn huidige vorm is de boerderij van het Maximiliaanpark een belangrijke educatieve voorziening voor de omliggende scholen en buurten, en voor het hele gewest.

Niettemin worden de configuratie en de werking ervan in hun huidige vorm gekenmerkt door een te gesloten karakter: de hekken rond de infrastructuur wekken de indruk dat de site ontoegankelijk is en accentueren het gevoel van een scheiding tussen het park en het stadscentrum.

Het doel van het project SVC 1 is om de boerderij te ontsluiten en een nieuw beheermodel voor te stellen voor de dierenverblijven in samenhang met het open en verbonden park, zodat de boerderij haar activiteiten kan voortzetten in een kwalitatief betere en geschiktere omgeving.

Meer concreet wordt voorgesteld de administratieve zetel van de boerderij en zijn verschillende ruimtes opnieuw op te bouwen in en nabij de sokkel van de Lakense Haard.

Deze verplaatsing zal de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen en tegelijk de aanwezigheid van de boerderij in het park versterken.

ferme max

 

Text

Projectontwerpers : HBAAT / OUEST

Kalender
Prijsvraag in 2020 - Voorlopig ontwerp in 2021 - Start en einde van de werf in 2023 - 2025

Partner(s)
Operatie onder leiding van Leefmilieu Brussel in samenwerking met de Stad Brussel, de Maximiliaanboerderij en de coöperatie van eigenaars Heliport

Terug