Burgers, de berm op!

Algemene agenda

Projectverantwoordelijke
Samenleven

Samenvatting

De centrale bermen tussen de Poincaré- en de Slachthuislaan kunnen als een kloof in de stad worden gezien, een weinig verwelkomende ruimte gereserveerd voor parkeren.

Als voortzetting van de inspanningen van Brussel Mobiliteit en bewonerscomités ondersteund door Samenleven om de bermen gebruiksvriendelijker te maken, zorgt de vzw voor een duurzame aanwezigheid en regelmatige activiteiten om de bewoners en gebruikers te helpen zich deze ruimtes terug toe te eigenen. Het is ook de bedoeling om banden te creëren tussen de verschillende groepen gebruikers. 

Diverse activiteiten zorgen voor animatie op deze plaats, zoals buurtfeesten, het lichtfeest, sportactiviteiten en inrichtingsworkshops om zo de levenskwaliteit te verbeteren en burgerinitiatieven te ondersteunen.

Partner(s)
Espace Social Télé-Service, Comité Anderlechtsepoort, Green Connections, Triangle 1070

Text

    

Praktische info

Responsibles
Samenleven
Erdem Resne

Telephone
02/505 01 30

Emails
dli.gpo@convivence.irisnet.be

Address

Plaats van de activiteit: 

Anderlechtsepoort
1000 Brussel 

Terug