CRU Heyvart-Poincaré

Het werkingsgebied van het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré bevindt zich rond de Ninoofsepoort, het kanaal en de Slachthuis- en de Poincarélaan, in een gebied tussen de Stad Brussel en de gemeenten Anderlecht en Molenbeek.

Het programma voorziet met name in de aanleg van een nieuw park op de oude bedding van de Zenne of ook nog in de herinrichting van de centrale berm van de Slachthuislaan om er een promenade van te maken. In het kader van Heyvaert-Poincaré worden ook tal van acties en activiteiten georganiseerd voor de Brusselaars, Anderlechtenaars en Molenbekenaars, in hun eigen straten en wijken, vlak bij hun deur. Projecten die zich richten op jongeren, cultuur en leefmilieu, om hun de kans te bieden elkaar vaker te ontmoeten en zich te ontplooien in hun eigen wijk. Gemotiveerde verenigingen die dag na dag werken om sociale banden te creëren en antwoorden te bieden op de behoeften van de bewoners.

In totaal wordt 22 miljoen euro geïnvesteerd om concrete acties te ondernemen op het gebied van leefmilieu en de levenskwaliteit van de bewoners van deze unieke buurt. Het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré begon in 2018 en loopt tot 2023.

De details van het basisprogramma voor het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré zijn online beschikbaar: https://www.bruxelles.be/cru

Socio-economische projectenBakstenen projecten